Plooy Allround Betonreparatie
Bent u geïnteresseerd in onze diensten?
Of bel 015 364 38 96

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom Plooy Allround Betonreparatie BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Plooy Allround Betonreparatie BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Plooy Allround Betonreparatie BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Plooy Allround Betonreparatie BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Plooy Allround Betonreparatie BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Plooy Allround Betonreparatie BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein Plooy Allround Betonreparatie BV, welke geen eigendom zijn Plooy Allround Betonreparatie BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website Plooy Allround Betonreparatie BV. Hoewel Plooy Allround Betonreparatie BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Plooy Allround Betonreparatie BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Plooy Allround Betonreparatie
Bent u geïnteresseerd in onze diensten?
Of bel 015 364 38 96

Verhuur

Wij verhuren ook containers met materialen en steigers.

Op zoek naar een betonreparateur?

Heeft uw woning of gebouw last van betonrot? Wij repareren en beschermen uw beton!

Projecten
offerte aanvragen
Contact